Synsresultat

Synsrapporten

I synsrapporten er noteret fejl og mangler, hvis køretøjet ikke opfylder lovens krav.

Her kan du finde et eksempel på en synsrapport.

Synsresultatet kan være enten:

  • Godkendt,

  • Betinget godkendt,

  • Kan godkendes efter omsyn eller

  • Ikke godkendt

Nedenfor er de fire resultater beskrevet nærmere:

Godkendt anvendes, når der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerheden eller miljøet. Godkendelsen betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning.

Betinget godkendt anvendes, når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes. Kontrol med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Du skal derfor selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Når køretøjet er "godkendt" eller "betinget godkendt" ved periodisk syn sørger (om)synsvirksomheden for, at godkendelsen bliver registreret, og du skal ikke foretage mere i anledning af synet.

Har du fået udført et registreringssyn, skal du selv aflevere anmeldelsesblanketten til motorekspeditionen på et skattecenter sammen med registreringsattesten og eventuelle andre attester, der er udleveret ved synets afslutning, for at få registreret køretøjet.

Kan godkendes efter omsyn anvendes:

når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko

når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr

når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol og

når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl.

Synsresultatet "Kan godkendes efter omsyn" betyder, at køretøjet skal til omsyn indenfor 33 kalenderdage. Datoen for første syn tælles som dag 1. Omsynsfristen kan ikke forlænges. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages omsyn. Bilen skal i stedet fremstilles til et nyt 1. gangssyn.

Synsresultaterne ”Betinget godkendt” og ”Kan godkendes efter omsyn” er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

Køretøjet er ikke godkendt anvendes, når køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende. De væsentligste og mest markante fejl skal dog nævnes i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet ”Køretøjet er ikke godkendt”, sender synsvirksomheden besked til det lokale skattecenter, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Klagevejledning

Hvis du har spørgsmål - eller hvis du vil klage over synsresultatet - kan du rette henvendelse til:

den medarbejder, der har udført synet,

lederen på synsstedet, eller

(om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Trafikstyrelsen, Adelgade 13, Postboks 9039, 1304 København K,  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. er klageinstans for afgørelser truffet af (om)synsvirksomheder. Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Trafikstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

Motorkontor Måløv

Køb dine nye nummerplader hos Drive-in Bilsyn

Har du købt en ny eller en anden bil, kan du nu ejerskifte den hos os eller købe nummerplader til den. hurtigt, nemt og ingen ventetid. Se prisliste i menuen.

 nrpade1

Åbningstider:

Mandag – fredag kl. 8-17
Lørdag Lukket
Søndag kl. 10-14

 

 

Vi holder lukket Søndag d. 26-10-2014.

Fresh-Badges

Typer af køretøjer

Vi syner alle køretøjer med totalvægt op til 3500kg, dog busser med mere end 9 passager (kun periodesyn og omsyn). Læs mere...

Kontakt Os

  • Adresse: Måløv Værkstedsby 104, 2760 Måløv.
  • Tel: +45 44 64 64 74
  • Fax: +45 44 64 64 71